WE ARE RESPINA TALK

اطلاع رسانی ثبت نام


پس از تعیین سطح و مشاوره توسط متخصصین مرکز، زبان آموز دوره مورد نظر خود را انتخاب و مراحل ثبت نام را تکمیل می نماید. تعیین سطح در روز های چهارشنبه از ساعت 12 الی 18 و در روز های پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ برگزار می‌شود. همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است و در ضمن برای تعیین سطح فقط به ساختمان گاندی مراجعه فرمائید.

  • کارت ملی
  • یک قطعه عکس ۴*۳

مدت زمان انتظار برای شروع کلاس از لحظه ثبت نام قطعی حداقل 10 روز و حداکثر 60 روز است. نتیجه تعیین سطح فقط به مدت ۱ ماه معتبر است. بعداز ۱ ماه زبان آموز باید مجددا در آزمون تعیین سطح شرکت نماید.